WSPÓŁPRACA Z DOMAMI OPIEKI

W ramach specjalistycznej opieki psychologicznej mogę zaproponować:

  • diagnozę – opinię psychologiczną,
  • pomoc w adaptacji mieszkańca do nowych warunków,
  • współpracę w realizacji planów wsparcia,
  • informowanie współpracowników o zalecanych formach pomocy i sposobie postępowania z podopiecznymi,
  • indywidualną i grupową terapię osób z zaburzeniami psychicznymi obejmującą psychoedukację,
  • konsultacje i porady dla rodzin mieszkańców,
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych: objęcie szczególną opieką tzw. “osób trudnych”, które często popadają w konflikty zarówno z mieszkańcami jak i personelem,
  • działania psychologiczne mające na celu: poprawę stanu psychicznego mieszkańców, rozwój ich osobowości, minimalizowanie deficytów poznawczych, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych oraz polepszenie radzenia sobie z nimi, pomoc w ostrej fazie choroby, niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości.