TRENINGI I WARSZTATY

Treningi i warsztaty odbywają się w formie łączącej moduł przekazania wiedzy
z interaktywnym treningiem umiejętności. W zależności od rodzaju wykorzystywane są metody aktywizujące m.in.: gry symulujące, ćwiczenia w małych grupach lub indywidualnie z psychologiem, symulacja realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie różnych sytuacji życiowych czy w pracy.

W trakcie treningów zawsze jest wyznaczony czas na podzielenie się autorefleksją i uzyskanie informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez psychologa i uczestników - umożliwia to zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

Proponowane treningi i warsztaty - zarówno indywidualne jak i grupowe (mniejszy koszt przy większej ilości osób):

  • skuteczna komunikacja interpersonalna
  • autoprezentacja
  • zachowania asertywne
  • optymalizacja celów życiowych
  • zarządzanie sobą w czasie
  • budowanie obrazu siebie
  • radzenie sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi
  • relaksacyjne

 

ZAPRASZAM!!!