SZKOLENIA DLA SZKÓŁ

Jako profilaktyk uzależnień chciałabym zaproponować szkołom współpracę w ramach realizowania programów profilaktycznych obejmującą zarówno nauczycieli jak i uczniów z zakresu:

  • wzmacniania osobowości, pozytywnych zachowań,
  • przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, przemocy,
  • wiedzy o uzależnieniach, środkach psychoaktywnych: narkotyki, alkohol, dopalacze, sterydy, nikotyna,
  • wychowania seksualnego,
  • HIV & AIDS

Jestem profilaktykiem uprawnionym do przeprowadzania programu profilaktycznego “KOREKTA – DEBATA”.