TESTY PSYCHOLOGICZNE

Psychologia wytworzyła narzędzia pozwalające lepiej poznać i opisać drugiego człowieka. Osobom ciekawym swojego “ja”, swoich predyspozycji i ograniczeń mogę zaproponować badanie psychologiczne testami obejmującymi obszary:

 1. INTELIGENCJA  sprawność intelektualna

  - TEST MATRYC RAVEN w wersji klasycznej bada poziom inteligencji ogólnej, czas badania ok. 30 minut. Posiadam także wersję komputerową zatem istnieje możliwość wyboru wykonania testu (papier+ołówek lub komputer). Test ten polecam osobom chcącym poznać swoją ogólną sprawność intelektualną, czyli to jak wypadają na tle swojej grupy rówieśniczej (można stosować od 5 r.ż.).

  - APIS P(R) dla uczniów, osób z wykształceniem średnim lub APIS Z dla zaawansowanych (druga wersja komputerowa). Test również bada poziom inteligencji ogólnej ale możemy porównać 4 obszary:  zdolności werbalne, zdolności abstrakcyjno – logiczne, zdolności wzrokowo-przestrzenne i zdolności społeczne. Czasami borykamy się z wyborem odpowiedniego dla nas zawodu, czy nie potrafimy konkretnie określić do czego tak naprawdę się nadajemy, co nam dobrze wychodzi?. Ten test polecam osobom z tego typu rozterkami. Wykonanie testu zajmuje około godziny, można go stosować od IV klasy szkoły podstawowej.

  - WAIS  PL(R) Skala inteligencji Wechslera wersja dla dorosłych. Można go stosować od 16 r.ż. Bada poziom inteligencji ogólnej, stosowany do diagnozy intelektu. Czas badania powyżej 1 godziny.

  - TABLICE POPPELREUTERA test badający procesy podzielności i przerzutności uwagi. Krótki czas badania ok. 5 minut.

 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

  - SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej Twarze. Inteligencja emocjonalna to zdolność do przetwarzania informacji emocjonalnych, umożliwiająca trafną ocenę własnych i cudzych emocji oraz adekwatną ich ekspresję. Przeciętny czas wykonania o. 20 minut. Polecam szczególnie osobom, które chcą się zdecydować na pracę wymagającą kontaktu z innymi ludźmi, albo tym, którym kontakt z innymi sprawia trudność.

 3. NEUROPSYCHOLOGIA (zaburzenia organiczne np.: pamięć, orientacja, rozumienie słów)

  - BENTON test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Może być stosowany od 5 r.ż. Test z reguły używany jest w diagnozie zaburzeń percepcji, pamięci, orientacji przestrzennej i motoryki, zaburzeń uwagi ale także bada zdolności percepcji i pamięci wzrokowej oraz konstrukcyjno-przestrzenne.

  - MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego - typowa kliniczna skala badająca zaburzenia występujące w klinicznym funkcjonowaniu pacjenta. Polecana dla osób u których pogorszyło się funkcjonowanie poznawcze, m.in. związane z procesami starzenia się.

 4. OSOBOWOŚĆ - pełen wymiar osobowości, cechy

  - EPQ-R Kwestionariusz osobowości Eysencka. Bada 4 podstawowe wymiary osobowości (Neurotyzm, Ekstrawersję, Psychotyzm i Kłamstwo). Test zawiera 120 pytań. Czas wykonania około 15 minut.- NEO-FFI Inwentarz Osobowości, bada cechy osobowości określane mianem Wielkiej Piątki (Neurotyzm, Ekstrawesja, Owartość na doświadczenie, Ugodowość, Sumienność).

  - NEO-PI-R Inwentarz Osobowości. Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości (Wielka Piątka), ale uwzględniający poszczególne składniki każdej z cech. Bardzo dokładny opis osobowości.

 5. OSOBOWOŚĆ - różne cechy

  - Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej opracowany przez J. Brzezińskiego.
  - IPSA Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji - bada 10 rodzajów zachowań agresywnych.
  - Skala Wartości adaptacja Brzozowskiego - służy do badania systemu wartości u młodzieży i osób dorosłych.
  - STAI Inwentarz Cechy i Stanu Lęku - bada poziom lęku i niepokoju.
  - RISB Test Niedokończonych Zdań ROTTERA - test projekcyjny badający dojrzałość społeczną.

 6. STRES

  - CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych - badanie preferowanego stylu zachowania.

  - SOC Kwestionariusz do badania poczucia koherencji Antonowskiego - bada poczucie zrozumienia, sensowności.

 7. TEMPERAMENT

  - FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu - bada podstawowe, biologicznie zdeterminowane wymiary osobowości (także w wersji komputerowej).

 8. ZAINTRESOWANIA/PRACA

  - SKALA I-E W PRACY - jest techniką pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy.
  - Inwentarz Zainteresowań - narzędzie wykorzystywane głównie w poradnictwie zawodowym.

  - WOZ Wstępna Orientacja Zawodowa - program komputerowy. Komputerowa ocena preferencji zawodowych ucznia.

 9. ZDROWIE PSYCHICZNE

  - GHQ  Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga. Służy do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych, a także jest pomocny w określeniu trwałości załamania doświadczonego przez osoby w kryzysach.

W zależności od rodzaju i ilości badań koszt badania będzie się wahał w granicach od 50 do 200 zł. Na życzenie klienta także wyniki badań w formie pisemnej (w przypadku testów w wersji komputerowej ? wydruki). Wyniki przedstawiane i omawiane są zaraz po wykonaniu badania.

ZAPRASZAM!