SZKOLENIA DLA FIRM

Dla pracowników i pracodawców z zakresu:

 • motywowania,
 • budowania relacji podwładny-przełożony,
 • prawidłowej komunikacji,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem,
 • mobbingu,
 • uzależnień,
 • treningi asertywności, relaksacyjne, budowania obrazu siebie.

Dla przedsiębiorstw transportowych, zatrudniających kierowców zawodowych i ośrodków szkoleń kierowców z zakresu:

 • psychologii poznawczej, psychologii ruchu drogowego,
 • radzenia sobie z charakterystycznymi dla kierowców sytuacjami trudnymi,
 • zagrożeń wynikających z używania środków psychostymulujących,
 • uzależnień.

Dla instytucji w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych (kataklizmy, katastrofy) z zakresu:

 • wsparcia psychologicznego,
 • zapobiegania skutkom PTSD – zespół stresu pourazowego

poprzez prowadzenie zajęć debriefingowych.