PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Często – szczególnie młodzi ludzie, będący na początku ścieżki kariery zawodowej - niepotrzebnie tracą czas na poszukiwanie właściwego kierunku. Wykonanie testów psychologicznych pozwoli go zaoszczędzić, ułatwi uniknięcie niepotrzebnych błędów i właściwie ukierunkuje podejmowanie dalszych decyzji.

I co najważniejsze: jest to niepowtarzalna szansa na poznanie swoich mocnych i słabych stron, uzupełnienie wiedzy na temat samego siebie zarówno dotyczącej sfery zawodowej jak i osobistej, aby móc ją świadomie wyeksponować i pracować nad sobą tak, aby korzystnie inwestować w swój dalszy rozwój.

Także coraz częściej pracodawcy poszukujący pracowników oczekują, że osoba którą zatrudnią wykaże się np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale także znajomością własnej osobowości, czyli tego jakie cechy charakteru, zdolności, umiejętności posiada – jak sobie radzi w kontaktach z ludźmi, jak organizuje pracę sobie i innym, itp. Posiadanie takiej wiedzy pozwoli na świadome kierowanie swoją autoprezentacją.

Jeżeli jesteś pracownikiem, ale nie znajdujesz satysfakcji z wykonywanej pracy, konsultacja i wykonanie testów pozwoli Ci prawidłowo przekwalifikować się zawodowo, tak zaplanować ścieżkę kariery, aby była adekwatna z Twoimi naturalnymi predyspozycjami – co sprawi, że np. będziesz mógł szybciej awansować.

W ramach tego typu poradnictwa:

  • pomagam profesjonalnie napisać CV i list motywacyjny
  • pomagam przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • na podstawie wykonanych testów sporządzam opinię psychologiczną.