BADANIA NA BROŃ

Psychologiczne badania dla osób posiadających broń i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, a także:

- inspektorów transportu drogowego

- sędziów, asesorów, kuratorów

- detektywów

- strażników miejskich

- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

UWAGA!!!

Możliwość umówienia kompletu badań, tzn. psychologiczne, lekarskie, psychiatryczne i okulistyczne – jednego dnia. CZWARTKI od godz. 10:00 do 14:00 Dla Klubów Sportowych atrakcyjne zniżki!

Zapraszam!